Etiketa honen artxiboa: zuzenketak

Benetako zuzenketetatik II: Adierazpenak (5 minutuko ikastaroa)

Batzordeetako aktetan, adibidez, zinegotzien, teknikarien eta bestelako kideen adierazpenak jarri ohi ditugu. Horrelakoak idazterakoan, gogoratu ohartxo batzuk:

 • Adierazpenaren aditza aurreratuz gero, hobeto

Informazio garrantzitsua da! Nork esan/galdetu/kritikatu duen prozesatu, eta gero dator atzetik beste guztia

 • Aditzaren ostean, normalean komarik ez

Jakinarazi da, Michel Alisonek hitzaldi bat emango duela Durangon

Normalean pausatxo bat egiten dugu aditzaren ostean, baina berezkoa da pausaldi hori, eta ez dugu zertan komarik jarri behar.

 • Karguak zelan idatzi

 Izenaren ostean, kargua: koma artean eta kasu marka berarekin:

  1. Aitor Larruzea, Toki Agenda 21eko teknikariak, gai hau aurkeztu du… -> Aitor Larruzeak, Toki Agenda 21eko teknikariak
  2. Kargua kasu marka barik eta gero izen-abizenak: Toki Agenda 21eko teknikari Aitor Larruzeak gai hau aurkeztu du…

Sail eta departamenduei buruz idazten gabiltzanean, gogoratu –(A)REN marka barik –(E)KO erabili behar dela:

  •  Gizarte ekintzaren arloaren teknikariak azaldu du… -> Gizarte Ekintza arloko teknikariak azaldu du
  • Ikastetxearen guraso batzuek -> Ikastetxeko guraso batzuek

 

 • Azken aholkutxo bat

Hainbat pertsonen arteko eztabaidari buruz idazten gabiltzanean, pertsona bakoitzak esandakoaren ostean puntu eta aparte egitea gomendatzen dizuet.

Estilo zuzena ere erabili dezakezue. Adibidez:

Julian Rios: Bere garaian, Zinegotzi 22 deitu genion dokumentu-mozioa landu genuen ….

Dani Maeztu: Legealdia hasi zenean, herritarren partaidetzarako…

Horrelakoetan, hitzez hitzeko aipamenak txertatzean, bi puntuen ostean maiuskulaz hasten dira adierazpenak.

Benetako zuzenketetan ikusitakoak I: Aditzari buruz (5 minutuko ikastaroa)

Gaztelaniazko idazteko formulen eraginagatik edo idazkera formala bilatu guran ibiltzen garelako, batzuetan bihurri xamarrak diren aditz formak erabiltzen ditugu. Hona hemen Euskara Zerbitzuak zuzendutako testuetako adibide batzuk:

 • Sinaketa egiteko = sinatzeko
 • Herritar guztei gonbidapena luzatzen diegu= herritar guztiak gonbidatzen ditugu
 • Proiektuak izan duen ibilbidearen azalpena egin da= proiektuak izan duen ibilbidea azaldu dute
 • Pendiente egon: Informe teknikoa eskatu dugu baina oraindik pendiente dago: oraindik ez dugu horrelakorik jaso, oraindik egiteke dago / pendiente jarraitzen du gai honek = gai hau lantzeko dago
 • adostasunera heldu dira = ados jarri dira, adostu dute
 • tabernaren kontsezioa berriz ateratzera geure burua behartuta ikusidugu = Tabernaren kontsezioa berriz atera behar izan dugu
 • Ibilaldiko ordezkaria batzordean aurkeztu da (se presenta) = batzordera etorri da
 • LITZATEKEren gehiegizko erabilera: “egin daitezkeen ekintzak gero eta ugariagoak badira, kostua ere handiagoa izango litzateke – “gero eta ekintza gehiago egin gura badira, kostua ere handiagoa izango da
 • Batzarra ospatu = batzartu, batzarra egin