Etiketa honen artxiboa: udal hiztegia

Udal hiztegiari errepasotxoa (5 minutuko ikastaroa)

UDALA

    • Durangoko Udala erakundearen izena da, eta biak maiuskulaz idazten dira.
    • ‘Udala’ hitza bakarrik doanean, ez da izen propioa, eta minuskulaz idazten da. Adib: “Durangoko eta Abadiñoko udalek akordioa sinatu dute”
  •  Udala eta udaletxea ez dira gauza bera: udala erakundea da, eta udaletxea, eraikina

 

KARGUAK / LANPOSTUAK

Minuskulaz: zinegotzia, teknikaria, zuzendaria, alkate andrea, alkateordea, idazkaria…

 

SAILAK

Berdintasun saila ala Berdintasun Saila? Biak onartzen ditu Euskaltzaindiak.

Sailei buruz orokorrean berba egiten dugunean, minuskulaz: “Hainbat sailetako arduradunak deitu dituzte batzar horretara”

 

‘ADMINISTRAZIOA’ hitza

Botere-antolamendu baten edo haren mendeko zerbitzu publikoak adierazteko termino generikoa da. Bakarrik doanean, maiuskulaz idazten da.

Adib: “Erabaki hori Administrazioak hartu behar du”
“Bai, Administrazioan lan egiten du, baina ez da funtzionarioa”

 

DEKRETUAK ETA LEGEAK

Izen propioa direnean, maiuskularekin: 3/2011 Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena

Bestelakoetan, minuskularekin: Diru-laguntza eman diogu elkarteari, dekretu bidez.

 

ZUZENKETETATIK HARTUTAKO BERBA BATZUK

Informea= txostena

Indikadorea= adierazlea

Diru-partida= diru-atala

Ingreso= diru-sarrera

Diru-laguntzak (gidoiarekin idazten da)

Talde durangarra=> Durangoko taldea (-ar atzizkia pertsonekin erabiltzen da)

San Fausto jaiak= sanfaustoak elkarrekin idazten denean, minuskulaz idazten da, sanferminen moduan. San Fauso jaiak eta sanfaustoak.