Etiketa honen artxiboa: esaldiak erraztu

Zerrendak eta ideia askoko esaldiak (5 minutuko ikastaroa)

Idazten gabiltzala, sarri ez gara konturatzen zelako ideien kate luzeak idazten ditugun. Ulertzeko zail xamarrak izan daitezkeen testuak sortzen ditugu.

Hona hemen aholku batzuk:

 1. Erabili bi puntuak –edo puntu eta koma- beldurrik barik:
 • 10.000 biztanletik gorako herria garelako edo planeamendu orokorraren berrazterketarekin hasi garelako, derrigortuta gaude zarata mapa egitera
 • Bi arrazoigatik gaude derrigortuta zarata mapa egitera; alde batetik, gurea 10.000 biztanletik gorako herria delako, eta, bestetik, planteamendu orokorraren berrazterketa hasi dugulako

 

2. Informazio garrantzitsua aurreratzea komeni da. Askotan aditzean egoten da informazio garrantzitsu hori:

 • 213/2012 Dekretuak dionez, zarata mapak egitera behartutako udal guztiek -10.000 biztanletik gorakoek- eskumena duen administrazioak egokitzat jotako unean eta maiztasunez berrikusiko dituzte zarata mapa horiek.
 •  213/2012 Dekretuak dio zarata-mapak egitera behartutako udal guztiek -10.000 biztanletik gorakoek- berrikusi egin beharko dituztela mapa horiek, eskumena duen administrazioak egokitzat jotako unean eta maiztasunez.

 

3. Eta ezezko esaldietan ‘EZ’ hitza bera oso informazio garrantzitsua da. Adib:

 • Bai zure arropak bai nondik zatozen bai zein den zure izena ez dira garrantzitsuak
 •  Ez dira garrantzitsuak zure arropak, ez nondik zatozen ezta zein den zure izena ere

 

4. Diseinu aldetik, ez izan erreparorik zerrendak eskema egituran egiteko:

Idazkiren bat ailegatzen den bakoitzean, sistema informatikoak bermatu egin behar du datu hauek jasotzen direla: hartzailearen identifikazioa, administrazio-organo bidaltzailearena, aurkezpeneko data eta ordua, eta, behar izanez gero, erregistratzen den idazki edo komunikazioaren edukiari buruzko aipamena ere bai.

Idazkiren bat ailegatzen den bakoitzean, sistema informatikoak bermatu egin behar du datu hauek jasotzen direla:

 • Hartzailearen identifikazioa
 • Administrazio-organo bidaltzailearena
 •  Aurkezpeneko data eta ordua
 •  Behar izanez gero, erregistratzen den idazki edo komunikazioaren edukiari buruzko aipamena.