Korrikako errifa eta gure lekukoa. Nork eroango du?

Kaixo, guztioi!

Agertu da Korrikako errifaren irabazlea! Udaltzaingoko Imanolek lortu du saria, 122 zenbakiarekin. Zorionak, Imanol!!

Eta, berriro ere, eskerrik asko errifak saltzen eta erosten parte hartu duzuen guztioi!!

Orain apirilaren 7ari begira jarri behar gara: nortzuk egongo gara gure kilometroan arineketan egiteko? Oraindik izena eman ez baduzu, bidali mezua trebatzailea@durango.eus-era. Martxoaren azken astean “hauteskundeak” egingo ditugu, udaleko langileen lekukoa nork eroango duen erabakitzeko!

Gogoratu, apirilaren 7an, 19:00ak bueltan helduko da Korrika Durangora. Laster izango dugu ibilbidearen berri!

Badugu Korrikako errifen zenbaki sariduna

Eguerdi ostean egin dugu zozketa, Euskara eta Kultura Sailean. Hementxe duzue zozketaren unea:

Beraz, 122 da zenbaki sariduna! Zenbaki horren jabeakKorrikako materialean gastatzeko 75 euroko bonua eskuratuko du.

Gure kalkuluen arabera, Udaltzaingoan saldutako txarteletako bat da. Asteazken arratsaldean irabazlea oraindik agertu ez bada, berriro egingo dugu zozketa.

Eskerrik asko lankide boluntarioei!

Diru kontuei buruzko ohartxo batzuk (5 minutuko ikastaroa)

*GASTUA ASUMITZEA

Gaztelaniazko “asumir el gasto” esateko, euskaraz “asumitu” erabili ordez, beste formula batzuk daude:

 • Elkarteen gastuen % 90 asumitzeko aukera aztertuko da -> gure gain hartzeko / guk ordaintzeko
 • Zati bat entitateek asumituko dute -> hartuko dute beregain / ordainduko dute

*Antzera diruaren ordez ardurei buruz berba egiterakoan: Datorren urtean pertsona batek asumitu beharko du ardura hori -> Datorren artean pertsona batek hartu beharko du ardura hori (beregain)

 

*PREZIOEN IGOERA EMAN

 • Teknikariak gogorarazi du iaz prezioen igoera eman zela

Ez da guztiz okerra, baina euskaraz errazagoa eta naturalagoa da beste forma hau: Teknikariak gogorazi du iaz prezioak igo zirela

 

*DIRU KOPURUAGATIK

Gaztelaniazko “por la cantidad de…” forma euskaraz esateko, itzulpen literala eginda, horrelako esaldiak irteten zaizkigu:

 • Diru-laguntza handituko da 500 euroko diru kopuruagatik

Amaierako –GATIK atzizkiak, ordea, ZERGATIK galderari erantzuten dio, eta, horregatik, beste modu batzuk  erabilita, askoz hobeto:

 • Diru-laguntza 500 euro handituko da
 • Diru-laguntzari 500 euro gehiago erantsiko zaizkio

Hiztun berriek euskararekin dituzten bizipenei buruzko ikerketa

Euskaldunon tipologia aldatu egin da azken urteotan, eta asko hazi da euskara etxetik kanpo jaso duten hiztunen kopurua. Pertsona horiek ba al dituzte egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aukerak? Guraso direnean euskara transmititzeko joera dute?

Deustuko unibertsitateko irakasle batzuk “Euskal hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak” ikerketa egin dute, eta kontu interesgarriak ondorioztatu dituzte (EAEko datuak dira):

 • 16 eta 24 urte bitartekoen artean, %53,9k etxetik kanpo jaso du euskara.
 • 1991tik gaur egunera, hiztun berrien kopurua bikoiztu egin da
 • Guraso hiztun berriek seme alabekin berba egiterakoan: %48,3k euskaraz egiten du; %35,6k erdaraz, eta % 16k, bietan
 • ‘Euskaldunberri’ terminoaren karga negatiboaz hausnartu dute ikerketan. Ohartarazi dute berba hori euskaraz komunikatzeko zer edo zer falta dutenen diskurtsoan erabiltzen dela maiz, eta guztiok garela euskaldunak, bakoitza bere gaitasunekin.
 • Oso garrantzitsutzat jo dute etxetik euskara jaso ez duten gazteek euskarazko ikasketak amaitutakoan euskaraz jarduteko espazioa eta aukerak izateari.

Hona hemen ikerketako datuak aintzat hartuta eta Ama-hizkuntzaren Nazioarteko Eguna tarteko Unesco katedrak egindako infografia:

Euskara ulertzen dutenen mapa

Bilboko taberna batera sartu eta zalantza: “euskaraz egiten badiot ulertuko dit?” Iruñeko gozotegi hartan ere gauza bera galdetu zenion zure buruari, eta Gasteiztik irteteko galduta ibili zinen hartan, ez zenuen jakin gurutzatzen zenituen gazteei euskaraz ala gaztelaniaz galdetu. Bada, aukerak badaude. ‘Argia’ astekariak asteon mapa hau kaleratu du, eta bertan herrika euskaraz ulertuak izateko probabilitateak zeintzuk diren ikus dezakegu:

‘Argia’ astekariak argitaratutako mapa

Donostiako Egia auzoan egindako erronka/esperimentu baten ostetik, Euskal Herrian hainbat herritan egin dute euskaraz 24 orduz bizitzeko erronka. Gakoetako bat izan da euskaraz berba egiteko gai ez baina ulertu egiten duten pertsonak prest agertu direla elkarrizketa elebidunak edukitzeko; hitz egitera animatu ez arren, euskaldunei euskaraz entzuteko.

Aukerak badaude. Uste baino gehiago, askotan. Aprobetxatzea eta lotsak kentzea izango da kontua.

“A CONDICIÓN DE…” eta baldintzazko esaldiak

Testu administratiboetan baldintza adierazteko hainbat formula erabiltzen ditugu gaztelaniaz: A condición de, a petición de, en caso de, en su defecto … Gaurko ikastaroan esaldi horiek euskaraz modu natural eta jatorrean zelan idatzi azalduko dugu.


Askotan esaldi hauek formula honekin idatz ditzakegu:

X gertatuko da, Y egiten badugu / X gertatuko da, Y ez bada egiten

 

 •   A CONDICIÓN DE… -> *….(R)EN BALDINTZAPEAN

Se podrá acceder a las ayudas a condición de presentar las solicitudes antes del 31 de marzo

 • Diru-laguntzak jaso ahalko dira, eskaerak martxoaren 31 baino lehen aurkeztearen baldintzapean.
 • Diru-laguntzak jaso ahalko dira, eskaerak martxoaren 31 baino lehen aurkezten badira.

 

 

 • A PETICIÓN DE…. -> *… (R)EN ESKARIZ

El plazo de ejecución de las obras podrá ampliarse a petición del interesado.

 • Obrak egiteko epea luzatu egin ahalko da, interesdunaren eskariz
 •  Obrak egiteko epea luzatu egin ahalko da, interesdunak hala eskatzen badu.

 

 

 • EN CASO DE… -> *… (R)EN KASUAN

En caso de no presentación de solicitudes dentro del plazo…

 • Epe barruan eskabiderik ez aurkeztearen kasuan…
 •  Epe barruan eskabiderik aurkezten ez bada / aurkeztu ezean…

 

 

 • EN SU DEFECTO -> *… EZEAN

La policia debera obtener el permiso del interesado para entrar en el domicilio del mismo, o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

 • Herritarren etxean sartzeko, Poliziak herritar horien baimena behar du, edo, horrelakorik izan ezean, epailearen baimena.
 •  Herritarren etxean sartzeko, Poliziak herritar horien baimena behar du; eta horrelakorik ez bada / horiek baimenik ematen ez badute, epailearen baimena.

 

Udaleko langileok eta Korrika

Hasi gara apurka-apurka 20.Korrikarako motorrak berotzen! Taldetxo bat sortzen gabiltza apirilaren 7an udal langileon testigua eroateko, eta datorren astean kilometroa erosteko errifak saltzen hasiko gara!

Hona hemen Korrikako prestaketetako egutegia:

 • Datorren astean, zozketarako txartelak saltzen hasiko gara. 300 txartel jarriko ditugu salgai, 2 eurotan. Saria Korrikako materiala erosteko 75 euroko bonua izango da.
 • Martxoaren 13an egingo dugu zozketa
 • Martxoaren 22tik 24ra lekukoa nork eroango duen erabakitzeko bozketa egingo dugu.

Beraz, egiteko bi dauzkagu: errifak saltzea eta apirilaren 7ko taldea sortzen jarraitzea. Zozketarena martxan jartzeko datorren astean jarriko gara zuekin harremanetan.  Parte hartzeko prest zaudete? Horrela bada, edo edozein iradokizun/ideia helarazi gura baduzue, idatzi trebatzailea@durango.eus helbidera!

“A EFECTOS DE… ” eta helburuzko esaldiak (5 minutuko ikastaroa)

Administrazioan sarri erabiltzen dira helburuzko esaldiak, eta gaztelaniaz honako testu antolatzaileak erabili ohi ditugu: a efectos de, al objeto de, con el objetivo de, con vistas a… Gaurko ikastaroan esaldi horiek euskaraz modu natural eta jatorrean zelan idatzi azalduko dugu.

 

Askotan esaldi hauek formula honekin idatz ditzakegu:

X erabaki da Y egiteko / Z gertatu dadin


 • A EFECTOS DE -> * …-REN ONDORIOETARAKO

Se han realizado diversos actos a efectos de promover el turismo en Durango

 • Jarduera batzuk egin dira Durangon turismoa bultzatzearen ondorioetarako
 • Jarduera batzuk egin dira Durangon turismoa bultzatzeko / bultzatu guran/ bultzatzeko asmoz / bultzatzeari begira…

 

 • CON EL OBJETIVO DE… -> * –REN HELBURUAREKIN

El ayuntamiento convocará varios foros con el objetivo de conocer las opiniones de las ciudadanas y ciudadanos

 • Udalak zenbait foro antolatuko ditu, herritarren iritziak ezagutzeko helburuarekin
 • Udalak zenbait foro antolatuko ditu, herritarren iritziak ezagutzeko

 

 • CON LA VOLUNTAD DE… -> * –REN BORONDATEAREKIN

  Han creado el protocolo de actuación con la voluntad de aunar esfuerzos en la lucha contra la violencia machista.

 • Ekintza protokoloa sortu dute, indarkeria matxistaren kontrako borrokan indarrak batzearen borondatearekin
 • Ekintza protokoloa sortu dute, indarkeria matxistaren aurkako borrokan indarrak batzeko / bat egiteko

 

 • EN ORDEN A…

Los partidos presentaron sus propuestas en orden a su aprobación por el Pleno municipal.

 • Alderdiek euren proposamenak aurkeztu zituzten, Udalbatzak onartzeko.

 

 • LEGEEKIN: EN APLICACIÓN DE… / EN CUMPLIMIENTO DE…

En aplicación de lo dispuesto en la ordenanza municipal de basuras…

 • Zaborren udal ordenantzan ezarritakoa betetzeko…

En cumplimento de los artículos 9 y 10 de la Ley 30/1992…

 • 30/1992 Legeko 9. eta 10. artikuluak betetzeko…

 

 • PARA CONOCIMIENTO DE…

El edicto permanecerá durante quince días en el tablón de anuncios para conocimiento de los interesados.

 • Ediktua hamar egunez egongo da iragarki-oholean, interesdunak jakinaren gainean egon daitezen.

 

 • PARA SU POSTERIOR…

La publicación se preparó para su posterior presentación a los medios de comunicación.

 • Argitalpena prestatu zen, gero komunikabideei aurkezteko.

Otsaileko “ezetz igarri!”

Bariku on, guztioi!

Hilero lehen ostiraletan egiten dugun legez, blogeko lehiaketari ekingo diogu.
Hasteko, hemen dituzue urtarrileko erantzunak:

Eta urteko lehen saria musika eskolako Leire Olivenzak irabazi du! Zorionak, Leire! Arteka liburu-dendan euskarazko produktuak erosteko 30 euroko bonoa lortu duzu!

Eta otsailean zer? Beste bost galdera hemen! Erantzuteko gai zarete?

Bidali erantzunak trebatzailea@durango.eus-era! Erantzuten duzuenon artean beste bono bat zozkatuko dugu, oraingoan Urrike liburu-dendan gura duzuen euskarazko zerbait eskuratzeko.

Animatu parte hartzera! Ezetz igarri! Edo bai?

Araban badaude euskara erabiltzeko aukerak

Argia astekarian argitaratu duten grafiko hau benetan deigarria da:

euskara erabiltzeko aukerak araban

Arabako datuak dira, Arabarren euskararen ezagutza, erabilera eta iritziak, 2015 ikerketa soziologikoaren ondorioak. Arabarren % 20 elebidunak dira, eta zifra hori gorantz doa azken urteotan. Hori horrela izanik, euskara erabiltzeko aukerak ere handituz doaz, baina badirudi ez direla guztiz aprobetxatzen. Hizkuntza ohiturak oso errotuta daudela azaldu du ikerketan parte hartu duen Asier Etxenike soziologoak.

Gurera etorrita, Durangon ikerketa bera eginez gero, zelako datuak izango genituzke? Elebidun kopurua handiagoa da gurean (% 49 da elebiduna eta % 27 elebidun hartzailea); euskara erabiltzeko aukerak aprobetxatzen ditugu? Eta udalean bertan?

Gehiago sakondu gura baduzue, hemen lotura batzuk:

Arabako ikerketaren erreportajea, Argian

Durangoko datu soziolinguistikoak, blogeko iazko albiste baten